Home Nationale ParkenReisverslagenUpdate

Powwow 2017 Canton (Native American Celebration)

Copyright © www.ontdek-amerika.nl

Pdf Google Maps Fotoserie
     
inleiding

Een Pow Wow is een culturele bijeenkomst waar de Amerikaans Indiaanse identiteit wordt gevierd. Tijdens een Pow Wow komen leden van verschillende stammen bij elkaar om samen te dansen, muziek te maken, en om oude vrienden te ontmoeten. Het belangrijkste onderdeel wordt gevormd door de Intertribals, dat zijn danswedstrijden die plaatsvinden in verschillende categoriën. De deelnemers dragen daarbij traditionele kleding. Sinds het einde van de vorige eeuw is de populariteit van de Pow Wow flink toegenomen, er vinden er duizenden per jaar plaats. Publiek is daarbij welkom, maar toch mag een Pow Wow niet worden beschouwd als een commerciële gebeurtenis, en ook niet als puur entertainment. Het karakter van een Pow Wow wordt vooral bepaald door de spirituele en sociale betekenis die dit evenement heeft voor de Native Americans. Er zijn kleine plaatselijke Pow Wows, die hooguit 1 dag duren, maar er zijn ook evenementen die plaatsvinden in grote Convention Centers en die een hele week in beslag nemen.

 
Copyright © www.ontdek-amerika.nl Copyright © www.ontdek-amerika.nl Copyright © www.ontdek-amerika.nl
 
geschiedenis
Vroeger bestond er bij de verschillende indianenstammen een grote verscheidenheid aan ceremoniële en sociale danstradities. De krijgers werden geëerd, en de dansen brachten bescherming voor de leden van de stam. Aan het begin van de vorige eeuw werden de traditionele dansen door de blanke Amerikaanse regering verboden, en de Native Americans werden zo gedwongen om hun ceremonies in het geheim te gaan organiseren. In 1933 werd het verbod opgeheven, en daarna begon langzaam weer de opleving van de traditie in het openbaar. De danstradities kregen een nieuwe betekenis tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Indiaanse soldaten die tijdens die oorlog hadden meegevochten werden door hun volk geëerd tijdens dansfeesten die “Homecoming Dances” werden genoemd. Later werden hier andere elementen toegevoegd, zoals het eren van de ouderen, en het opnieuw in het openbare leven opnemen van families die een periode van rouw hadden doorgemaakt. Tot aan 1950 werd de benaming Pow Wow alleen gebruikt op de Southern Plains, later gingen ook stammen zoals de Sioux, Crow en Blackfeet de naam Pow Wow gebruiken. Tot in de jaren ’80 werden Pow Wows bijna uitsluitend in Indianenreservaten gehouden, maar tegenwoordig vinden ze vrijwel overal in het land plaats. De Pow Wow is nu niet alleen meer een sociale bijeenkomst voor de Native Americans, het is ook een culturele gebeurtenis geworden. Een andere opvallende ontwikkeling is de openstelling van de deelname aan de dansen voor vrouwen en kinderen.
 
Copyright © www.ontdek-amerika.nl
 
onderdelen van de Powwow

Regalia
De dansers dragen traditionele kleding die vaak al generaties lang in de familie is. De kleding en de bijbehorende attributen worden samen regalia genoemd.

The Drums
The Drum is een term die twee betekenissen heeft. Allereerst wordt hiermee het instrument bedoeld, een grote trom. En ten tweede wordt met The Drum de groep mannen bedoeld die gezamenlijk om deze trom heen zit. Elk van hen heeft een drumstick, en zij bespelen de trom hiermee gelijktijdig op een ritmische manier. Ondertussen zingen zij liederen; dat zijn vaak traditionele liederen maar het kunnen ook nieuwe liederen zijn die gaan over het hedendaagse leven. De oude liederen worden vaak gezongen in de originele taal, men hoopt hierdoor een bijdrage te leveren aan het behoud van die oude talen. Als verschillende stammen samen zingen wordt meestal gekozen voor het zingen in vocables, dit zijn ritmisch gezongen klanken zoals hey, yah of lay. Vaak zijn bij een festival meerdere Drums aanwezig, bij de Pow Wow in Canton was er slechts één Drum.

The Grand Entry en de Opening Ceremonies
Copyright © www.ontdek-amerika.nlElke Pow Wow heeft een Master of Ceremonies, die het publiek van achtergrondinformatie voorziet en die de gebeurtenissen aan elkaar praat. Meestal wordt hij kortweg Emcee genoemd. Een belangrijk onderdeel van de Pow Wow is de Grand Entry. Terwijl de Drum de Grand Entry Song zingt, lopen een aantal indiaanse veteranen de dansarena op met de Amerikaanse vlag, de staatsvlag en de Eagle Staff. Dit is het symbool voor de American Indian Nations en de indiaanse gemeenschap. De veteranen worden gevolgd door hoogwaardigheidsbekleders, ouderlingen en prinsessen. Daarna komen de dansers in de arena, eerst de mannen, daarna de vrouwen en de kinderen. Zij blijven op het ritme van de muziek in de arena rondlopen. Als alle dansers in de arena zijn, worden de vlaggen naar het midden gebracht. Na een gebed worden een aantal ceremoniële liederen gezongen (flag song en honoring song). Tabak is heilig voor indianen; het verspreiden van tabak en tabaksrook is een gebruikelijk manier om het evenement te zegenen. Nadat het publiek door de Emcee welkom is geheten, kan het dansen gaan beginnen.

Social Dances, danswedstrijden en -demonstraties
Gedurende de Pow Wow vinden een aantal social dances plaats. Iedereen mag hieraan deelnemen, niet alleen de dansers maar ook de toeschouwers. Dit zijn eenvoudige dansen die plaatsvinden in een vriendelijke atmosfeer. De danswedstrijden staan alleen open voor geregistreerde deelnemers. Zij worden ingedeeld in verschillende categoriën op grond van geslacht, leeftijd en dansstijl. De deelnemers worden door een deskundige jury beoordeeld, en zij kunnen geldprijzen winnen. Bij de dansdemonstraties ontbreekt het wedstrijdelement. Wel is hier sprake van dezelfde onderverdeling in categoriën. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende dansstijlen.

Men’s Traditional Dance
Tijdens deze dans worden verhalen uitgebeeld, meestal over de jacht, over spoorzoeken of over gevechten. De voeten van de dansers blijven dicht bij de grond, terwijl hun lichamen actief bezig zijn met het uitbeelden van de verhaallijnen. Deze dans is ontstaan in de 19e eeuw, toen krijgers na afloop van een strijd hun verhalen op deze manier aan hun stamgenoten vertelden. De tooien met adelaarsveren worden laag op de rug gedragen, en vaak hebben deze dansers een van stekelvarken gemaakte hoofdbedekking met twee veren. Ze dragen kniebanden van leer en enkelbanden van bont.

Men’s Fancy Dance
Deze dans is voortgekomen uit de Men’s Traditional Dance. Maar er zijn allerlei elementen aan toegevoegd, zowel op het gebied van de kleding als van de bewegingen. De kleding is voorzien van veel kralen en linten, en de beste Fancy Dancers zijn in staat om er voor te zorgen dat deze regalia steeds gelijktijdig met het ritme van de drums meebewegen.

Men’s Grass Dance
Copyright © www.ontdek-amerika.nlDe Grass Dance kenmerkt zich door de snelle en vloeiende bewegingen die de dansers maken. Zij dragen vrijwel geen veren, maar wel shirts en broeken die zijn voorzien van vele kleurrijke linten. Ook dragen ze een schort, zowel aan de voor- als aan de achterzijde van hun benen. Het schort is gedecoreerd met kralen en met linten. De Grass Dancers zijn ook herkenbaar aan de enkelbanden waaraan bellen zijn bevestigd. Tijdens de dansen beweegt de kleding op een manier die doet denken aan prairiegrassen die golven in de wind.

Women’s Traditional Dance
Deze dans is ontstaan in de tijd dat vrouwen nog niet in de arena mochten dansen. Zij stonden toen buiten de circel, en bewogen toen hun voeten op het ritme van de muziek zonder van hun plaats te komen. Tijdens de Women’s Traditional Dance bewegen de vrouwen zich met veel gratie en subtiliteit, hun voeten blijven dicht bij de grond en zij bewegen zich heel langzaam voorwaarts of blijven op hun plaats terwijl ze met het ritme van de drums meedeinen. De vrouwen dragen lange gewaden en traditionele sjaals, dit wordt beschouwd als een teken van bescheidenheid en respect.

Women’s Fancy Shawl Dance
De energieke Fancy Shawl Dance wordt gedanst door meisjes en jonge vrouwen. Zij spreiden hun sjaals uit alsof het vleugels zijn, en draaien snel door de arena rond. Het is belangrijk dat de bewegingen zeer elegant worden uitgevoerd, en dat de prachtig gedecoreerde sjaals de bewegingen accentueren.

Women’s Jingle Dress Dance
De jurken van de vrouwen zijn voorzien van lange horizontale rijen van driehoekige metalen belletjes (jingles). Deze dans heeft geen vaste choreografie, de jingles klinken mee met het ritme van de drums door middel van de wiegende, stappende en springende bewegingen die de vrouwen maken. De dans is ontstaan is het noorden van Minnesota, bij de Anishinabe People. Het is nu een zeer populaire dans bij vrouwen van alle leeftijden op de Northern Plains.

De kinderen
De kinderen zijn onderverdeeld in drie leeftijdscategoriën. De allerkleinsten van 6 jaar en jonger worden de Tiny Tots genoemd; zij betreden de arena samen met hun ouders en doen nog niet mee aan de wedstrijden. De kinderen van 7 t/m 12 jaar en de tieners van 13 t/m 18 jaar doen wel aan de danscompetitie mee. Net als bij de volwassenen zijn zij ingedeeld op grond van de verschillende dansstijlen.

Bijkomende activiteiten
Tijdens een Pow Wow vinden vaak bijkomende activiteiten plaats. Dat kunnen demonstraties van oude ambachten zijn, bijvoorbeeld mandenvlechten. Of het optreden van muzikanten. Vaak worden overleden mensen uit de eigen gemeenschap herdacht, of wordt er eer betuigd aan mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet. Als tijdens een van de dansen een veer op de grond valt, dan mag die alleen door middel van een speciale ceremonie worden opgeraapt. Veteranen en ouderlingen voeren daarbij een dans uit; het wordt als een eer beschouwd als iemand hieraan mag deelnemen.
 
Copyright © www.ontdek-amerika.nl Copyright © www.ontdek-amerika.nl Copyright © www.ontdek-amerika.nl
 
De Pow wow in canton (Georgia)
Sinds het jaar 1990 wordt in de plaats Canton elk jaar een kleinschalige Pow Wow georganiseerd. De volledige naam van dit evenement luidt Cherokee County Indian Festival & Mothers Day Powwow. De Pow Wow duurt 2 dagen, en vindt altijd plaats op de zaterdag en zondag van het weekend waarin moederdag valt. De toegangsprijs bedraagt $ 15,- voor volwassenen en tieners, en $ 5,- voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar. Voor jongere kinderen is de toegang gratis (info 2017).

De Pow Wow vindt plaats op een terrein dat Boling Park heet. Het adres van het park is 1200 Marietta Highway. Vanaf de Marietta Highway rijd je een stukje het park in, tot aan de parkeerplaats die is ingericht op een groot grasveld. Het terrein waar de Pow Wow wordt gehouden, grenst direct aan de parkeerplaats.

De danswedstrijden en dansdemonstraties vinden plaats op een rond grasveld, rondom dat grasveld staan enkele kleine houten tribunes opgesteld. Daar tussenin is volop ruimte om zelf stoelen te plaatsen, je mag je eigen stoelen meenemen. Bij de ingang van het terrein kan je snacks en drinken kopen. Voorbij het dansterrein staan veel kraampjes waar sieraden, t-shirts, schilderijen en dergelijke te koop worden aangeboden.
 
Copyright © www.ontdek-amerika.nl Copyright © www.ontdek-amerika.nl Copyright © www.ontdek-amerika.nl
 
onze ervaring

We kijken met gemengde gevoelens terug op deze Pow Wow. We hadden er vooraf ontzettend veel zin in, we hoopten net zo’n prachtige dag mee te gaan maken als 10 jaar eerder, tijdens de Pow Wow in Cody (Wyoming). Maar helaas, dat bleek dus niet zo te zijn.

Als we beide Pow Wows met elkaar vergelijken, dan blijft Canton op alle punten ver achter bij Cody. Het aantal deelnemers aan de danswedstrijden was erg klein, bij de categorie Tienerjongens Fancy Dance stond er zelfs maar 1 kandidaat op het dansterrein. Het niveau van de dansers was minder goed dan dat in Cody, het verschil was zelfs voor ons – toch leken op dit gebied - heel erg duidelijk te zien. En wat moesten we vaak lang wachten totdat er weer iets gebeurde, er vielen allerlei gaten in het schema. De twee dansdemonstraties waren best aardig om te zien. Maar het muzikale optreden van een ‘wereldberoemde’ fluitist/violist was zo abominabel slecht, dat het bijna lachwekkend werd. We waren blij toen de Emcee op gegeven moment zelf maar een gitaar pakte, en een aanstekelijk countrynummer begon te zingen.

Ondanks dit behoorlijk negatieve commentaar moet ik bekennen dat ik toch best wel genoten heb van deze dag. Er hing een heerlijke ontspannen sfeer van saamhorigheid, de kostuums waren prachtig om te zien, en zo nu en dan zaten er best leuke dansmomenten tussen. Het was gewoon een lekker ontspannen dag, een heerlijke onderbreking van al het rijden en lopen waarmee onze andere vakantiedagen altijd zijn gevuld. Dus één ding weet ik zeker: als er in de toekomst ooit weer een Pow Wow in de route kan worden ingepland, dan gaan we er zeker weer naartoe!

 
Links

Powwows.com


 
Links Contact Disclaimer