Nationale ParkenBezienswaardighedenReisverslagenUpdate
Verklarende woordenlijst


   
   
Adobe Dit is een bouwstijl die veel is toegepast in het zuidwesten van de USA, vooral door de Ancestral Puebloans. Adobe stenen zijn gemaakt van natuurlijke materialen, zoals zand, klei, water en vezels. Adobe gebouwen hebben een aardekleur, en zijn heel blokachtig. Omdat de materialen heel duurzaam zijn, bestaan er nog veel zeer oude uit adobe opgetrokken gebouwen. Zoals bijvoorbeeld in het centrum van Santa Fe (New Mexico).
Alcove Een ondiepe uitholling in een rotswand. Een alcove ontstaat doordat doorsijpelend water de rotswand op die plek heeft verzwakt.
Alluvial Fan Een alluvial fan ontstaat op hellingen waar tijdens een flash flood water met veel kracht naar beneden stroomt, of doordat een deel van de helling omlaagschuift (een landslide). Een alluvial fan heeft een waaiervorm.
Ancestral Pue-bloans De prehistorische Native Americans die leefden in het Four Courners gebied in het zuidwesten van de USA. Zij worden ook vaak de Anasazi genoemd.
Arch Een natuurlijke opening in een vrijstaande rots of rotswand. Een opening ontstaat vrijwel altijd door een of meer vormen van erosie (wind, regen, vorst, stromend water). Soms wordt uitgegaan van een minimale overspanning van 3 feet (ruim 90 centimeter) voordat een natuurlijke opening tot de arches wordt gerekend. In Arches National Park (Utah) komen meer dan 2.000 arches voor. Zie ook: natural bridge
Arroyo De letterlijke vertaling van dit Spaanse woord is rivier of kreek. In de USA wordt met arroyo een droogstaande rivierbedding aangeduid, waar na heftige regenval tijdelijk water doorheen stroomt. Zie ook :wash

Copyright © hanz meulenbroeks
Arch (Delicate Arch)

Copyright © hanz meulenbroeks
Badlands (Badlands NP)

Copyright © hanz meulenbroeks
Balanced Rock(Arches NP)

   
Backcountry De termen backcountry en wilderness hebben allebei betrekking op eenzame, afgelegen gebieden die vaak moeilijk toegankelijk zijn. Met de term wilderness wordt, meer dan bij de term backcountry, de nadruk gelegd op de ongereptheid van het gebied.
Badlands Badlands zijn kale, sterk geŽrodeerde heuvels die te vinden zijn in zeer droge gebieden. De heuvels bevatten meestal horizontale strepen in allerlei kleuren, veroorzaakt door mineralen. Een gebied met badlands is vaak erg ruig en moeilijk begaanbaar, vanwege de aanwezigheid van diepe kloven en grillige rotsformaties.
Balanced Rock Met de naam Balanced Rock wordt vaak de bekende balancerende rots in Arches National Park bedoeld. Maar dit verschijnsel - een rots die bestaat uit een hard gesteente en die rust op de top van een zachtere rotslaag die deels is weggesleten – komt ook op veel andere plaatsen voor. Zoals bijvoorbeeld in Chiricahua National Monument in Arizona.
Basin Een komvormig, laag gelegen gebied.
Butte Een smalle berg of rots met een vlakke top. Kijk voor een meer uitgebreide beschrijving in deze woordenlijst bij mesa.

Copyright © hanz meulenbroeks
Butte (Monument Valley)
Copyright © hanz meulenbroeks
Canyon (Yellowstone NP)
Copyright © hanz meulenbroeks
Cliff Dwelling(Gila NM)

Cairn Een klein torentje van losse stenen (door mensen op elkaar gestapeld) waarmee een voetpad wordt aangegeven.
Caldera Een caldera is een grote, komvormige krater, die gevormd is door vulkanische activiteiten. Een van de grootste caldera's (3.000 km≤) komt voor in Yellowstone National Park.
Canyon Een diepe kloof met steile rotswanden, die is gevormd door een rivier. Het bekendste voorbeeld is de Grand Canyon in Arizona.
Cave Een diep gat in een rotswand. Een cave wordt, net zoals een alcove, gevormd doordat een steenlaag eerst is verzwakt door doorsijpelend water, en daarna is afgebrokkeld.
Chockstone Een los rotsblok dat is vast komen te zitten in kloof. Dat kan bijvoorbeeld gebeurd zijn doordat de rots door water is meegesleurd, door een gletsjer is verplaatst of tijdens een aardbeving naar beneden is gevallen.
Cliff Dwelling Cliff Dwelling is de archeologische term voor de woningen van de prehistorische Ancestral Puebloans, die zijn gebouwd in nissen en onder overhangende rotsen in hoge kliffen.
Confluence Het punt waar twee rivieren of twee canyons bij elkaar komen. Een bekend voorbeeld hiervan is te vinden midden in Canyonlands National Park, waar de Colorado River en de Green River bij elkaar komen.
Continental Divide Een bergrug die Amerika als het ware in tweeŽn verdeeld: het water aan de ene zijde stroomt af via de westzijde (naar de Grote Oceaan), het water aan de andere kant via de oostzijde (richting de Atlantische Oceaan). De Continental Divide begint in het noordoosten van Alaska, en loopt vervolgens via Canada en de Amerikaanse Rocky Mountains naar Mexico.
Cross-bedding Van cross-bedding wordt gesproken als diverse lagen zandsteen elkaar, vaak in een complex patroon, overlappen. Bijzonder mooie voorbeelden hiervan zijn te vinden in The Wave en bij White Pocket.
Cryptobiotic soil In woestijnachtige gebieden worden open vlaktes vaak bedekt door een donkere korst van mossen waarin micro-organismen leven. Deze laag verleent stabiliteit aan de bodem, gaat water- en winderosie tegen en speelt een belangrijke rol bij de water- en voedselvoorziening van de vegetatie in het gebied. Cryptobiotic soil is bijzonder kwetsbaar, het is daarom vaak verboden van voetpaden af te wijken.

Copyright © hanz meulenbroeks
Chokestone (Wire Pass Slotcanyon)

Copyright © hanz meulenbroeks
Cross bedding (The Wave)

Copyright © hanz meulenbroeks
Dike (Shiprock)


Dike Een alleenstaande rots of een smalle rotswand, die is gevormd doordat magma door een scheur in de aardkorst omhoog is gekomen. Een dergelijke rots (bijvoorbeeld Shiprock in New Mexico) wordt ook wel volcanic plug genoemd.
Dirt road Een onverharde weg. De kwaliteit van dirt roads kan onderling zeer verschillend zijn, sommige wegen zijn makkelijk berijdbaar voor alle voertuigen, andere wegen zijn alleen geschikt voor auto’s met vierwielaandrijving en/of high clearance. De weersomstandigheden hebben vaak grote invloed op de kwaliteit van de dirt roads.
Dome Koepelvormige berg.
Dustdevil Een dustdevil is een ongevaarlijke mini-tornado. Het is een smalle kolom van snel ronddraaiende hete lucht die zich horizontaal voortbeweegt. De meeste dustdevils zijn minder dan 1 meter breed, en bewegen zich voort met een snelheid van maximaal 70 km per uur. Over het algemeen verdwijnen ze binnen 1 minuut nadat ze zijn ontstaan.

Fault Een fault is een scheur in de aardkorst, die is ontstaan doordat de rotsen aan beide zijden ervan in tegengestelde richting zijn verschoven als gevolg van tectonische krachten. Meestal ontstaat er meer dan ťťn fault tegelijk, een gebied waarin meerdere faults voorkomen wordt een fault zone genoemd.
Fins Zeer fragiele rotssculpturen die zijn gevormd op plaatsen waar veel verticale breuklijnen voorkomen; de naam ‘fins’ duidt op de gelijkenis met haaienvinnen. In Little Finland, in het zuidoosten van Nevada, komen veel van deze rotssculpuren voor.
Fissure Een spleet in de aardkorst of op de helling van een vulkaan; soms kan er magma uit een fissure vloeien.
Flash flood Een korte, zeer heftige overstroming die ontstaat tijdens zware regenbuien; dit gebeurt met name in gebieden met een ondoordringbare bodem.
Fold Een fold is een oorspronkelijk vlakke rotslaag, die door krachten in de aardkorst is verbogen. Er zijn folds van enkele centimeters lang, die zijn ontstaan door kleine drukverschillen. Maar bij grote verschuivingen van de tectonische platen in de aardkorst kunnen ook folds van vele kilometers lengte worden gevormd, zoals bijvoorbeeld de Waterpocket Fold in Capitol Reef National Park. Als gevolg van de enorme krachten komt het vaak voor dat de rotslagen breken, waardoor diverse folds als een soort golf naast elkaar liggen.
Fumarole Een stoomgat, een opening op een vulkaanhelling.

Copyright © hanz meulenbroeks
Dome (Yosemite NP)
Copyright © hanz meulenbroeks
Gooseneck (Horseshoe Bend)
Copyright © hanz meulenbroeks
Ghost Town (Bodie)

Ghost Town Een ghost town is een dorp of stad waaruit de bewoners zijn weggetrokken, meestal om economische redenen, maar soms ook vanwege een natuurramp of een door mensen veroorzaakte ramp.
Goblin Een goblin is een hoodoo waarin je met enige fantasie een boosaardige kabouter (een goblin) kunt herkennen. In Goblin Valley State Park in Utah staan duizenden van dergelijke hoodoos op een kleine oppervlakte bij elkaar.
Gooseneck Een grote hoefijzervormige bocht in een rivier.

High Clearance Het wegoppervlak van onverharde wegen is vaak erg ongelijk, vanwege diepe bandensporen, gaten, keien en uitstekende rotspunten. Bij het rijden over dergelijke wegen is het daarom belangrijk dat er veel ruimte is tussen de bodem van de auto en het wegoppervlak. Een dergelijke hoge bodemvrijheid wordt high clearance genoemd.
Hogan Een traditionale, koepelvormige Navajo-woning. De muren van een Hogan bestaan uit boomstammen die dichtgesmeerd zijn met klei en leem; in het dak zit een rookgat en er is 1 deur, die gericht is op het oosten. Een Hogan heeft geen ramen.
Hoodoo Een smalle rotspilaar van zandsteen, vaak met bovenop een kap van een hardere en dus minder weggesleten steenlaag. Hoodoos komen vooral voor in badlands en op canyonbodems.

Kayenta Formation Veel van de rotsformaties in de staten Utah, Arizona, Colorado en Nevada bestaan uit de drie geologische lagen die tezamen de Glen Canyon Group vormen. De onderste laag wordt gevormd door Wingate Sandstone, de middelste door de Kayenta Formation en de bovenste door Navajo Sandstone. De Kayenta Formation is een dunne, donkerrode of bruine laag, waarin veel breuklijnen voorkomen.
Kiva Kiva is een woord uit de taal van de Hopi Indianen, het betekent ‘oud huis’. Een kiva is een ceremoniŽle kamer, die vaak helemaal of deels onder de grond ligt. De stenen kamers zijn rond of rechthoekig van vorm, en je kan er alleen via een ladder van bovenaf naar binnen gaan.

Landslide Een aardverschuiving; de beweging bergafwaarts van een massagesteente onder invloed van de zwaartekracht.
Limestone Kalksteen: een zacht gesteente dat ontstaat door de opeenhoping van kalkhoudende stoffelijke overblijfselen van in zee levende organismen.

Copyright © hanz meulenbroeks
Kiva(Bandelier NM)
Copyright © hanz meulenbroeks
Hoodoo (Toadstool)
Copyright © hanz meulenbroeks
Mounds (Badlands NP)

Meadow Weide
Mesa Een mesa is een brede berg of rots met een vlakke bovenkant. Meestal is het een overblijfsel van een plateau, dat door erosie is weggesleten. Het voortdurende erosieproces zorgt ervoor dat ook de mesa zeer langzaam wegslijt. De harde bovenzijde slijt minder snel dan de zachtere zijkanten, een mesa wordt daardoor dus steeds smaller. Als de breedte van de rots uiteindelijk kleiner is dan de hoogte, is het niet langer een mesa maar een butte. Ook de butte slijt langzaam weg, totdat er een spire overblijft, een rotsnaald. Die uiteindelijk langzaam geheel zal verdwijnen.
Monolith Een monolith is een apart staande rots die hoog boven de omgeving uitsteekt. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden monos (alleen) en lithos (gesteente).
Mound De letterlijke vertaling van het woord mound is dijk of heuveltje. Het woord kan worden gebruikt voor elke min of meer ronde verhoging in een landschap.

Narrows Een ander woord voor slot canyon. De term narrows wordt ook gebruikt om aan te geven wat de smalste delen van een slot canyon zijn. Bijvoorbeeld: in de slot canyon Wire Pass bevinden zich drie narrows.
Natural Bridge Een natural bridge is een subtype van de arch. Men spreekt o.a. van een natural bridge als een natuurlijke opening in een vrijstaande rots of rotswand is gevormd door stromend water. Ook als de bovenzijde van de rots vlak is, en gelijkenis vertoond met een door mensen aangelegde brug, wordt een arch vaak natural bridge genoemd.
Navajo sandstone Veel van de rotsformaties in de staten Utah, Arizona, Colorado en Nevada bestaan uit de drie geologische lagen die tezamen de Glen Canyon Group vormen. De onderste laag wordt gevormd door Wingate Sandstone, de middelste door de Kayenta Formation en de bovenste door Navajo Sandstone. Het Navajo Sandstone is de meest spectaculaire van deze drie, vanwege de vaak grillige vormen en de vele lichte kleurschakeringen (geel, wit, rose, oranje, oranje-rood enz.)
Needle Een zeer smalle, hoge rots. Zie ook: spire
Notch Een bergpas of een lager deel in een smalle rotswand.

Copyright © hanz meulenbroeks
Natural Bridge (Sedona)
Copyright © hanz meulenbroeks
Petroglyphs
Copyright © hanz meulenbroeks
Petrified Wood

Permit Sommige gebieden mag je alleen bezoeken als je vooraf toestemming hebt gekregen van de beheerder. Meestal gaat het om backcountry gebieden. Een schriftelijke vergunning wordt permit genoemd.
Petrified dunes Zandduinen die miljoenen jaren geleden zijn bedekt door andere lagen, en die door de druk daarvan zijn veranderd in rotslagen. Vervolgens zijn die versteende zandduinen als gevolg van erosie afgerond, glad gemaakt, en weer aan de oppervlakte gekomen.
Petrified wood Dit zijn overblijfselen van boomstronken uit oeroude bossen, die onder vulkanische assen zijn bedolven en later door erosie weer aan de oppervlakte zijn gekomen.
Petroglyphs Oude afbeeldingen die door Native Americans in een rots zijn gehakt, gekrast of gesneden.
Pictographs Oude afbeeldingen die door Native Americans op een rots zijn geschilderd of getekend.
Playa Het Spaanse woord voor een gebied dat door verdamping droog is komen te staan, en dat zeer rijk is aan opgeloste mineralen. Tijdens de zomermaanden is een playa meestal droog en hard, tijdens de winter is de oppervlakte vaak nat en erg zacht.
Pothole Een ondiep gat in een rotslaag, dat is ontstaan doordat de zijkanten langzaam zijn opgelost in water, waarna de opgeloste delen zijn weggespoeld.
Powwow Een powwow is een culturele bijeenkomst waar de Amerikaans Indiaanse identiteit wordt gevierd. Tijdens een powwow komen leden van verschillende stammen bij elkaar om samen te dansen, muziek te maken, en om oude vrienden te ontmoeten. Het belangrijkste onderdeel wordt gevormd door de Intertribals, dat zijn danswedstrijden die plaatsvinden in verschillende categoriŽn.
Promontory Een hoge, massieve landmassa die uitsteekt boven een laag land- of watergebied.
Pueblo De Spaanse benaming voor een traditionele woongemeenschap van de Native Americans in de staten New Mexico, Utah, Arizona en Colorado. De naam werd gebruikt voor dorpen die bestonden uit adobe woningen of stenen woningen.

Reef Een smalle bergrug of heuvelrug, ontstaan doordat een rotslaag omhoog is geduwd.
Regalia Indiaanse dansers dragen traditionele kleding die vaak al generaties lang in de familie is. De kleding en de bijbehorende attributen worden samen regalia genoemd.
Rim De rand van een canyon of een krater.


Powwow

Regalia

Slotcanyon

Saddle Een laag gedeelte in een bergkam of heuvelrug.
Sagebrush Een struik of een lage boom die vooral voorkomt in droge gebieden in het westen van Amerika.
Sinkhole Een diep gat in de grond dat is ontstaan doordat een ondergrondse laag is opgelost en weggespoeld.
Slickrock Een uitgestrekte rotsbodem die bestaat uit glad geslepen harde zandstenen platen.
Slot canyon In het rotslandschap van zuidwest Amerika komen veel ravijnen voor, en een bijzondere vorm daarvan is de slot canyon. Het woord ‘slot’ betekent ‘smalle gleuf’; een slot canyon is een kloof met hoge verticale wanden, die erg dicht bij elkaar staan. De meeste slot canyons zijn gevormd in droge gebieden, waar incidenteel heftige overstromingen plaatsvinden. Tijdens dergelijk natuurgeweld schuurt het water met steen en ander puin door de zachtere rotslagen heen, waardoor de smalle kloven ontstaan. Vooral in Utah bevinden zich veel slot canyons.
Speleothems Mooi gevormde calcietafzettingen op de plafonds en wanden van grotten. In de grotten van Wind Cave National Park in South Dakota komen veel speleothems voor.
Spire Een zeer smalle, hoge rots. Kijk voor een meer uitgebreide beschrijving in deze woordenlijst bij mesa.
Summit Het hoogste punt van een berg of een heuvel.
Suspension bridge Hangbrug.
Switchback Een gedeelte van een weg of een wandelpad dat bestaat uit haarspeldbochten. Via de switchbacks wordt over een korte afstand een flink hoogteverschil overwonnen.


Switchbacks

Trail

Tufa

Tank Een zeer grote pothole
Tufa Een vreemd gevormde kalksteentoren in of nabij het water, die is ontstaan door de vermenging van zout water met calciumrijk zoet water. In Mono Lake in de staat CaliforniŽ staan veel tufa’s waarvan de oudste ongeveer 900 jaar geleden zijn gevormd.
Trail Een wandelpad in de natuurparken in de USA. Er is enorm veel variatie in zowel de lengte als de moeilijkheidsgraad, meestal wordt met de termen easy (makkelijk), moderate (gemiddeld) en strenuous (zwaar) aangegeven hoe moeilijk de wandeling voor een gemiddelde toerist is.
Trailhead Het begin van een trail.
Tumbleweed De vooral uit westernfilms bekende bolvormige plant, die tijdens de herfst afsterft en net boven de wortel afbreekt, en die vervolgens door de wind voortgeblazen over de grond rolt. Telkens als een tumbleweed iets raakt, vallen er zaden op de grond.

Vent Een opening in de aardkorst waardoor vulkanisch materiaal naar buiten kan komen.

Wash Een droge rivierbedding, waardoor bij zware buien het regenwater wordt afgevoerd.
Wilderness De termen backcountry en wilderness hebben allebei betrekking op eenzame, afgelegen gebieden die vaak moeilijk toegankelijk zijn. Met de term wilderness wordt, meer dan bij de term backcountry, de nadruk gelegd op de ongereptheid van het gebied.
Window Een gat in een rotswand.
Wingate Sandstone Veel van de rotsformaties in de staten Utah, Arizona, Colorado en Nevada bestaan uit de drie geologische lagen die tezamen de Glen Canyon Group vormen. De onderste laag wordt gevormd door Wingate Sandstone, de middelste door de Kayenta Formation en de bovenste door Navajo Sandstone. Het Wingate Sandstone bestaat uit de overblijfselen van 200 miljoen jaar oude zandduinen, deze rotslagen zijn vaal oranje of rood van kleur.

 
Links Contact Disclaimer